Fire Control System

บริษัท เค.ซี.พี. แอสโซซิเอท จำกัด ได้รับการติดต่อประสานงานจากเจ้าหน้าที่ของทางราชการ และได้รับอนุมัติ ให้บริษัทฯเข้าดำเนินการซ่อมบำรุงระบบควบคุมการยิงปืนใหญ่ ของป้อมปืนรถถัง M60A1, M48A5 และ รถถังเบา

m48fcs-3
m48fcs-6
m48fcs-4
m48fcs-2
m48fcs-5